Компютърни конфигурации

  1. Изготвяне на оферта според Вашите нужди – 0лв.
  2. Сглобяване на конфигурация с Ваши компоненти – 50лв.
  3. Сглобяване на конфигурация офертирана от нас – 30лв.
  4. Сглобяване на Гейминг конфигурация – 60лв.