Yandex

Отдалечен Достъп

Поддръжка с отдалечен достъп.

КонфигБГ осигурява отдалечен достъп до Вашето работно място като минимизира рисковете, свързани с това.

Едно от най-големите предимства за този вид поддръжка е мигновената реакция от наша страна и ниската цена за услугата, която не е свързана с транспорт, чакане от страна на клента.

Има много начини за този тип поддръжка. Той може да се осъществи ако клентът има изправен, работещ хардуер и интернет връзка. Ако не са на лице тези две изисквания, трябва да се повети на място или да се даде за ремонт в наш сервиз.

Това, което трябва да се направи от страна на клиента се състои от три стъпки, които са казани по телефона. По този начин сам дава разрешение или забрана за съдействие за отдалечен достъп.

Най-популярни програми