PC Maintenance

  1. Профилактика (почистване със смяна на термопаста) – 10лв.
  2. Смяна на компонент – 10лв.
  3. Windows (със запазване на данни) – 30лв
  4. Преинсталиране на Linux (със запазване на данни) – 50лв.
  5. Профилактика на видео карта (почистване със смяна на термопаста) – 10лв.
  6. Преинсталиране на Windows (без запазване на данни) – 30лв.
  7. Преинсталиране на Linux (без запазване на данни) – 50лв.
  8. Инсталиране на Windows – 20лв.
  9. Инсталиране на Linux (Ubuntu, Debian, Mint и др.) – 30лв.
  10. Инсталиране на принтери, скенери и друг вид периферия – 10лв.