Yandex

Изграждане на Телекомуникационни Мрежи

Предлагаме Ви изграждане на LAN мрежи и безжични Wi-Fi мрежи.

Ние сме ангажирани с доставката на оборудването и системите необходими за изграждането на мрежата, която да отговаря на нуждите на Вашата компания не само днес, но и за много години напред. Като специалисти в изграждането на Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, коаксиални кабелни мрежи, сървърни помещения, офис мрежи, дейта центрове, системи за видеонаблюдение (CCTV).

 

Офис LAN и Wi-Fi мрежи:
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на cat. 5 и cat. 6 LAN мрежи. Изграждане на безжични Wi-Fi мрежи.
  • Настройка на компютърни системи и периферия за работа в мрежа и достъп до Интернет.
Виртуални частни мрежи (VPN):

Изграждане на индивидуални виртуални мрежи VPN решения за свързване на два или повече отдалечени офиса на организацията ви или за отдалечен и сигурен достъп до ресурсите на локалната Ви мрежа.